През сезон 2019 Oasis Beach Club предлага нова програма за настаняване и отдаване под наем:
• краткосрочно – като хотелско настаняване
• дългосрочно – за един месец или за целия сезон.
Моля, свържете се с нас на адрес Reservation@oasisbeachclub-bg.com , за да научите повече!